ขอสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพใช้เอกสารน้อย
สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ
สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ
15,000 บาทขึ้นไป
เงินเดือน
ไม่เกิน 23% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
อายุระหว่าง 20-59 ปี
อายุผู้กู้

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ บัวหลวงเพิ่มทรัพย์ มีข้อมูลสินเชื่ออย่างไร?

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ บัวหลวงเพิ่มทรัพย์เป็นหนึ่งในสินเชื่อบุคลเพื่อธุรกิจรายย่อย 2567 ของธนาคารกรุงเทพควบคู่กับสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพพูนทรัพย์ แต่บัวหลวงเพิ่มทรัพย์จะเป็นลักษณะของเงินกู้ทั่วไป ต่างจากสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระพูนทรัพย์ที่เน้นไปที่การกู้ไปลงทุนธุรกิจ ทั้งนี้ ข้อมูลสินเชื่อของบริการสินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ถูกอธิบายไว้ว่าจะอนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ชนิดลดต้นลดดอก อยู่ที่ระหว่าง 8% – 15% ต่อปี มีระยะเวลาผ่อนชำระนาน 5 ปี หากถามว่าสินเชื่อดังกล่าวดีไหม? จากข้อมูลสินเชื่อก็ทำให้กล่าวได้ว่าสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพน่าสนใจประมาณหนึ่ง เพราะผู้ขอสินเชื่อได้วงเงินสูงในอัตราดอกเบี้ยต่ำ อีกทั้งมีเวลาผ่อนนานทำให้ไม่เครียดต่อการผ่อนชำระมากจนเกินไป เพิ่มเติมอีกนิดว่า..เราสามารถอ่านรีวิวจากผู้ใช้บริการสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพได้ตามสื่อโซเชียลรวมถึงเว็บพันทิปในปี 2024

 

คุณสมบัติสำคัญของคนที่จะขอสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพเพิ่มทรัพย์ 

ทุกวันนี้ คนที่ประกอบอาชีพอิสระค้าขายหรืออาชีพอิสระกู้เงินได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนมาก เพราะธนาคารได้มีความยืดหยุ่นในการให้บริการที่มากขึ้นอีกทั้งมีช่องทางออนไลน์ที่ช่วยให้ใคร ๆ ก็เข้าถึงได้ไม่ยาก หากเราตั้งคำถามว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายหรือเจาะลงไปลึกหน่อยอย่างคำถามที่ว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระ อาจกล่าวได้ว่าสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพเป็นอีกตัวเลือกที่ให้การอนุมัติง่าย เพราะด้วยความที่เป็นสินเชื่อธนาคารกรุงเทพออนไลน์ ทำให้ขั้นตอนการสมัครรวมถึงการอนุมัติเป็นไปอย่างรวดเร็วทันใจ สำหรับคุณสมบัติของคนที่จะสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพเพิ่มทรัพย์ต้องมีสัญชาติไทยอายุระหว่าง 20-65 ปี มีสถานที่ประกอบธุรกิจอย่างชัดเจนตรวจสอบได้ หากขอกู้สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพที่มีวงเงินมากกว่า 2 ล้านบาทขึ้นไปต้องมีสินทรัพย์ถาวรที่ไม่ใช่ที่ดินรวมแล้วมูลค่ามากกว่า 200 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้ขอกู้สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพยังต้องผ่านการคัดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ บสย. กำหนด

 

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ บัวหลวงพูนทรัพย์ ชำระค่างวดยังไง?

สำหรับสินเชื่อธนาคารกรุงเทพบัวหลวงพูนทรัพย์ถือได้ว่าเป็นสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ เพราะในการขอสินเชื่อ เราไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน สิ่งที่น่าสนใจของสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพบัวหลวงพูนทรัพย์ คือ ให้วงเงินกู้สูงถึง 2 ล้านบาท ในการต่อยอดธุรกิจหรืออาชีพอิสระค้าขายของตัวเอง ลักษณะการผ่อนชำระค่างวดของสินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระบัวหลวงพูนทรัพย์ เราจะชำระค่างวดแบบรายเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน เริ่มต้นชำระเพียงแค่ 500 บาทต่อเดือน หรือราว ๆ 5% ของเงินกู้ทั้งหมด ที่สำคัญคือหากเราไม่ได้เบิกถอนวงเงินออกมาใช้ก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย นอกจากนี้ ในข้อมูลสินเชื่อยังระบุด้วยว่าสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีหรือค่าบริการอื่น ๆ แต่จะมีค่าธรรมเนียมกรณีที่เราขอใบแจ้งยอดย้อนหลังเกิน 3 เดือนขึ้นไป ซึ่งธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อฉบับ และมีค่าธรรมเนียม บสย. ไม่เกิน 2% ของวงเงินที่เราขอสินเชื่อ

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

กรุงศรีออโต้มอเตอร์ไซค์ดีอย่างไรเรามีคำตอบ!
ไม่กำหนด
เงินเดือน
เริ่มต้น 1.85% ต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ย
อายุระหว่าง 20-65 ปี
อายุผู้กู้
สนใจขอกู้ธนาคารออมสินอาชีพอิสระวงเงินอนุมัติสูง
ไม่เกิน 30,000 บาท
เงินเดือน
ไม่เกิน 0.1% ต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ย
อายุ 20 ปีขึ้นไป
อายุผู้กู้
ส่องวิธีขอสินเชื่อเคหะออมสินให้ผ่านได้ง่ายๆ
ไม่กำหนด(แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
เงินเดือน
MRR+2.00% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
อายุระหว่าง 20-65 ปี
อายุผู้กู้