โครงการบ้านล้านหลังคืออะไรพร้อมเช็กวิธีสมัคร
โครงการบ้านล้านหลัง
โครงการบ้านล้านหลัง
ไม่กำหนด(แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
เงินเดือน
เริ่มต้น 1.99% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้

โครงการบ้านล้านหลัง

โครงการบ้านล้านหลังระยะที่ 2 มีข้อมูลอย่างไรบ้าง?

โครงการบ้านล้านหลังเป็นของธนาคาร ธอส. ซึ่งในปี 2567 โครงการดังกล่าวอยู่ในช่วงระยะที่ 2 หรือจะเรียกว่าโครงการบ้านล้านหลังเฟส 2 ก็ได้ สำหรับวัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถลงทะเบียนซื้อที่ดินพร้อมด้วยอาคารหรือไม่กก็ห้องชุด นอกจากนี้ ผู้สมัครสินเชื่อยังกู้สำหรับปลูกสร้างบ้านหรืออาคารได้อีกด้วย หรือใครที่มีอาคารอยู่แล้ว แต่อยากกู้โครงการบ้านล้านหลัง ธอส เพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับตัวบ้านหรืออาคารก็สามารถลงทะเบียนขอกู้ได้เช่นเดียวกัน อนึ่ง ในช่วงปี 2024 นี้ ถ้าถามถึงว่าโครงการบ้านล้านหลังข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไร ถ้าให้บอกถึงข้อดีก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีของผู้มีรายได้น้อยที่อยากมีบ้านที่มีมูลค่าไม่เกิน 1.2 ล้านบาท ใครที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน หรือเริ่มปลูกชีวิตรักครอบครัวก็กู้ได้สบาย ๆ  แต่ข้อเสียของโครงการดังกล่าวน่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาผ่อนชำระที่ยาวนาน 40 ปี และอาจจะได้บ้านที่ไม่ตรงกับความต้องการได้ เพราะมีงบประมาณจำกัด

 

โครงการบ้านล้านหลังดีกว่าการกู้ปกติอย่างไร ชาว pantip มีคำตอบให้

แน่นอนว่าทุกอย่างในโลกมีข้อดีข้อเสียด้วยกันทั้งนั้น และสำหรับโครงการบ้านล้านหลังเองก็มีหลายคนถามเข้ามาว่าโครงการบ้านล้านหลังดีไหม? อีกทั้งมีการนำไปเปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่างโครงการบ้านล้านหลัง ธอส กับการกู้แบบปกติ ซึ่งมีชาว pantip ได้แสดงความคิดเห็นว่าการสมัครโครงการดังกล่าวดีกว่าการกู้แบบปกติ เนื่องจากมีดอกเบี้ยที่ถูกกว่าและระยะเวลาที่นานกว่า หากเราไปดูเงื่อนไขข้อมูลของโครงการบ้านล้านหลังของธนาคาร ธอส. จะพบว่าธนาคารคิดดอกเบี้ยแบบคงที่ในอัตราร้อยละ 1.99 ต่อปี ในช่วง 4 ปีแรก ผ่อนนาน 40 ปี เฉลี่ยแล้วตกเดือนละ 5000 บาทเท่านั้นในการผ่อนชำระ ทั้งนี้ หากเรามีคำถามอื่น ๆ เพิ่มเติมก็อาจจะลองตั้งคำถามในกระทู้โครงการบ้านล้านหลัง pantip ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นคำถามว่าโครงการบ้านล้านหลังอยู่ที่ไหน? หากเลือกลงทะเบียนบริการออนไลน์โครงการนี้ต้องทำอย่างไร? หรือโครงการบ้านล้านหลังมีที่ไหนบ้าง? 

 

พนักงานประจำที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานกับการกู้โครงการบ้านล้านหลัง ธอส

เรียกได้ว่าโครงการบ้านล้านหลัง ธอส เป็นโครงการที่เหมาะกับผู้มีรายได้น้อยอย่างเช่นพนักงานประจำในวัยเริ่มต้นทำงานอย่างมาก เพราะถ้าไปดูที่เงื่อนไขคุณสมบัติในการรับสมัครจะพบว่าพนักงานประจำเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ อย่างไรก็ตาม เอกสารที่พนักงานประจำต้องนำมาติดต่อเพื่อขอกู้โครงการบ้านล้านหลัง ธอส ในปี 2567 ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และหากมีเอกสารอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ให้นำมาด้วย เช่น สำเนาทะเบียนสมรส  ใบหย่า สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล และสำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส สำหรับเอกสารทางการเงินที่นำมาลงทะเบียน ประกอบไปด้วย เอกสารรับรองเงินเดือน  สลิปเงินเดือนย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้ โครงการบ้านล้านหลังข้อดีข้อเสียมีเป็นธรรมดา พนักงานประจำที่สนใจควรศึกษาเงื่อนไขข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการขอสินเชื่อ

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

โครงการบ้านล้านหลังคืออะไรพร้อมเช็กวิธีสมัคร
ไม่กำหนด(แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
เงินเดือน
เริ่มต้น 1.99% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
กู้เงิน 100000 ผ่านการขอสินเชื่อออนไลน์ 2022
ไม่กำหนด
เงินเดือน
ไม่เกิน 33% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
อายุ 20 ปีขึ้นไป
อายุผู้กู้
สินเชื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการเรียบร้อยแล้ว
10,000 บาทขึ้นไป
เงินเดือน
10-25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
อายุระหว่าง 20-65 ปี
อายุผู้กู้